Jan Ketelaars

Begrafenisonderneming Ekeren

Begrafenisonderneming Jan Ketelaars: een ervaren familiebedrijf in de regio Ekeren

Begrafenissen Jan Ketelaars is in de buurt van Ekeren een gereputeerd uitvaartbedrijf dat al meer dan honderd jaar generatie op generatie wordt overgedragen. Voorzien van alle vereiste stielkennis staat Begrafenissen Jan Ketelaars in voor de volledige verzorging en afhandeling van uitvaartdiensten en alle praktische elementen die daarbij komen kijken. Jaarlijks verzorgen wij tientallen mooie uitvaartplechtigheden in de omgeving van Ekeren. Doorheen de jaren heeft Jan Ketelaars in Ekeren en omstreken een goede reputatie opgebouwd. Wij kunnen u bijstaan in alle soorten uitvaartdiensten voor alle verschillende levensopvattingen.

Lees meer

Informeren, verzorgen, begeleiden uitvaartdiensten

Bij een verlies van een geliefd persoon kan een waardige afscheidsplechtigheid steun geven aan de betrokken familie/vrienden. Begrafenisonderneming Jan Ketelaars zal in eerste instantie nastreven om de familieleden en vrienden zo correct en volledig mogelijk van raad en daad te voorzien bij de verzorging van de uitvaartplechtigheid, voor elke levensbeschouwing. In deze moeilijke periode moeten er heel wat beslissingen genomen worden, praktische regelingen getroffen worden, enz.. U daarbij zo goed mogelijk begeleiden en bijstaan beschouwen wij als onze hoofdtaak. Als familiebedrijf met een sterke lokale verankering in de regio van Ekeren, bieden wij een warme betrokkenheid die onmisbaar is om dit vaak moeilijke proces te doorlopen.

Bijstaan met raad en daad bij de praktische regelingen

Bij een begrafenis komen veel praktische regelingen kijken. Begrafenisondernemer Jan Ketelaars zal de betrokkenen zo goed mogelijk op alle mogelijke manieren van dienst zijn. Onderstaande elementen worden door Begrafenissen Ketelaars met de nodige kennis van zaken zo goed mogelijk doorlopen. Dit vanzelfsprekend in goed overleg met de betrokkenen:

  • Overbrenging, verzorging en opberging in het rouwcentrum.
  • De bespreking van de volledige afscheidsplechtigheid.
  • Afspraken maken met de parochie of morele consulent, begraafplaats, crematorium.
  • Reservatie van rouwmaaltijd, bloemen.
  • De rouwadvertentie in de media.
  • Het aangeven van het overlijden op de Burgerlijke Stand.
  • Verzorging van de uitvaartplechtigheid.
  • Advies en informatie verstrekken in verband met mutualiteit, pensioen,..

Rouwdrukwerk: mooi, nauwgezet en snel geleverd

Ook wat betreft het rouwdrukwerk kan Jan Ketelaars u van dienst zijn. Wij hebben namelijk een ruim assortiment aan rouwbrieven, rouwprentjes met of zonder foto en koffiekaartjes. Aangezien wij zelf instaan voor het drukwerk kunnen wij op zeer korte tijd uw drukwerk leveren. Zelfs in het weekend of ‘s avonds kunnen wij tijdig het vereiste drukwerk klaarkrijgen.

Rouwcentrum en aula met gepaste sfeer

Om op een toepasselijke manier een laatste eerbetoon te voorzien biedt ons rouwcentrum in Kapellen een warme sfeer om in alle sereniteit afscheid te kunnen nemen. Voorts beschikken wij over een eigentijdse aula met capaciteit voor tussen de 65 en de 90 mensen om in intieme kring samen met vrienden en familie een afscheidsplechtigheid bij te wonen. Onze goede bereikbaarheid, is daarbij een extra troef.

Winkel met rouwjuwelen, kisten, urnen en gedenkstenen

De winkel van Begrafenissen Ketelaars biedt een uitgebreide collectie aan urnen, bloemstukken, rouwjuwelen, mini-urnen, gedenkstenen. In de toonzaal kunt u ons zeer ruime assortiment van doodskisten bezichtigen. U mag altijd een kijkje komen nemen in de winkel in Kapellen in de Guyotlei.

Uitvaartverzekeringen op maat

Naast bovenstaande praktische regelingen kunt u bij begrafenisondernemer Ketelaars ook terecht voor het afsluiten van uitvaartverzekeringen, het opstellen van uitvaartcontracten en het neerleggen van al uw persoonlijke wensen in verband met de regelingen van uw begrafenisdienst.