Jan Ketelaars

Uitvaartcentrum Ekeren

Uitvaartcentrum Jan Ketelaars: familiezaak in de regio Ekeren

Begrafenissen Jan Ketelaars is in de buurt van Ekeren een gereputeerd uitvaartbedrijf dat al meer dan een eeuw van vader op zoon wordt voortgezet. Met kennis van zaken staat Begrafenissen Jan Ketelaars in voor de complete verzorging van uitvaarten en alle praktische zaken die moeten gebeuren. Op jaarbasis begeleiden wij talloze diverse diensten in de omgeving van Ekeren. Doorheen de jaren heeft begrafenisondernemer Jan Ketelaars in Ekeren en omstreken een sterke reputatie verworven. In alle soorten uitvaartplechtigheden voor iedere levensopvatting, kunnen wij u bijstaan.

Lees meer

Informeren, verzorgen, begeleiden uitvaartplechtigheden

Bij een verlies van een geliefd persoon kan een mooie uitvaartdienst steun bieden aan de betrokken familie- en vriendenkring. Uitvaartcentrum Jan Ketelaars zal in eerste instantie nastreven om de familie en vrienden zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden bij de verzorging en afhandeling van de uitvaartdienst, voor elke levensbeschouwing. In deze moeilijke periode moeten er een groot aantal keuzes gemaakt worden, regelingen getroffen worden, enzovoort. U daarbij zo goed mogelijk bijstaan zien wij als onze kerntaak. Als familiebedrijf met een sterke verankering in de regio van Ekeren, biedt Uitvaartcentrum Ketelaars een oprechte en begripvolle betrokkenheid die onmisbaar is om dit vaak moeilijke proces te doorlopen.

Bijstaan met raad en daad bij de praktische regelingen

Bij een uitvaart komen heel wat praktische regelingen kijken. Uitvaartcentrum Jan Ketelaars zal de klant zo goed mogelijk bij dat alles assisteren. Onderstaande elementen worden door Begrafenissen Ketelaars met kennis van zaken zo goed mogelijk aangepakt. Dit vanzelfsprekend in goed overleg met de betrokkenen:

  • Overbrenging, verzorging en opberging in het rouwcentrum.
  • De bespreking van de volledige afscheidsplechtigheid.
  • Afspraken maken met de parochie of morele consulent, crematorium, begraafplaats.
  • Reservatie van rouwmaaltijd, bloemen.
  • De rouwadvertentie in de media.
  • Aangifte van overlijden bij de dienst van de Burgerlijke Stand.
  • Het verzorgen van de uitvaartdienst.
  • Advies en informatie verstrekken ivm. pensioen, mutualiteit,..

Rouwdrukwerk: mooi, nauwgezet en snel geleverd

Ook wat betreft het rouwdrukwerk kan Jan Ketelaars veel voor u betekenen. Wij hebben een uitgebreid aanbod aan rouwbrieven, rouwprentjes met of zonder foto en koffiekaartjes. Aangezien wij zelf instaan voor het drukwerk kunnen wij op bijzonder korte tijd het drukwerk leveren. Zelfs in het weekend of ‘s avonds kan Begrafenissen Jan Ketelaars tijdig het vereiste rouwdrukwerk klaarkrijgen.

Aula en rouwcentrum met gepaste sfeer

Om op een toepasselijke manier een laatste eerbetoon te voorzien biedt het rouwcentrum in Kapellen een warme sfeer om in alle in alle rust sereen en waardig afscheid te kunnen nemen. Daarnaast beschikt Uitvaartcentrum Jan Ketelaars over een moderne aula met plaats voor tussen de 65 en de 90 personen om in kleine, intieme kring samen met vrienden en familie een plechtigheid bij te wonen. Onze goede bereikbaarheid, is daarbij een extra troef.

Winkel met urnen, kisten en gedenkstenen

De winkel van Jan Ketelaars biedt een ruime keuze aan bloemstukken, urnen, rouwjuwelen, mini-urnen, gedenkstenen. In onze toonzaal kunt u ons zeer ruime assortiment van doodskisten bekijken. U mag altijd een kijkje komen nemen in onze winkel in Kapellen in de Guyotlei.

Uitvaartverzekeringen

Naast bovenstaande praktische regelingen kunt u bij Uitvaartcentrum Ketelaars terecht voor het afsluiten van uitvaartverzekeringen, het laten opstellen van uitvaartcontracten en het neerleggen van al uw persoonlijke wensen betreffende de regelingen van de begrafenisdienst.