Jan Ketelaars

Aula voor plechtigheden

Wij beschikken over een eigentijdse aula die plaats biedt voor een 65 à 90 personen om in intieme kring samen met familie en vrienden een afscheidsplechtigheid bij te wonen.